Säker vatteninstallation - Auktoriserat företag
Säker vatteninstallation - Auktoriserat företag

Bergvärmepump

Genom att installera en bergvärmepump i din fastighet kan du säkerställa en stabil och kostnadseffektiv uppvärmning fastigheten. Vi på Carlaplans Rör AB hjälper dig med såväl installation som service av bergvärmepumpar från bland annat Bosch och Nibe!

Effektiv & stabil uppvärmning med bergvärmepump

När du väljer att värma upp din fastighet med hjälp av bergvärme kan du vara säker på att du har valt en av de mest effektiva lösningarna som finns på marknaden idag. Rent driftsmässigt är bergvärme en utmärkt värmekälla då det är både billigt, stabilt och underhållsfritt. Bergvärme anses också vara ett av de mer miljövänligare alternativen på marknaden.

Från brunnsborrning till installerad bergvärmepump

När du väljer oss behöver du aldrig lägga tid och energi på att kontakta andra entreprenörer. Tack vare att vi samarbetar med andra företag kan vi erbjuda totalentreprenad – allt från borrning till färdiginstallerad pump. Vi anlitar företag som står för borrning, sedan installerar vi pumpen och ser till att allt fungerar som det ska. Dessutom erbjuder vi serviceavtal, vilket innebär att vi gör regelbundna besök hos dig där vi servar och optimerar din utrustning varje år.

Auktoriserad återförsäljare av Bosch Bergvärmepumpar

Vi på Carlaplans Rör AB installerar och servar de flesta varumärken som finns på marknaden idag. Vi är också auktoriserad återförsäljare av Bosch bergvärmepumpar, vilket innebär att vi kan garantera riktigt bra service med höga kunskaper kring Boschs produkter. Dessutom får du ett längre garantiavtal tack vare att vi är auktoriserade.

Funderingar, frågor eller vill du ha en offert? Kontakta oss så hjälper vi dig!