Säker vatteninstallation - Auktoriserat företag
Säker vatteninstallation - Auktoriserat företag

Produkter

Solvärme

Solvärme är det mest miljövänliga alternativet för uppvärmning. Ett solvärmesystem omvandlar solstrålarna till värme. Värmen kan användas till både varmvatten och uppvärmning. Den fungerar året om så länge solen är uppe. Du får energi från solen även när det är mulet eftersom det är dagsljuset som tas tillvara. Under sommarmånaderna klarar solvärmen vanligtvis hela ditt värme och varmvattenbehov.

Vedpannor

Var fjärde svensk villa värms med ved som huvudsaklig värmekälla. Orsaken är framför allt ekonomisk: Ved är det billigaste uppvärmningsalternativet, bortsett från sol och vind. Men allt fler upptäcker också att moderna vedpannor nästan sköter sig själva.

Vattenmantlade kaminer

En vattenmantlad braskamin är en energismart energikälla till värmesystemet i ditt hus. Med den vattenmantlade braskaminen får
du inte bara mysfaktorn och tillskottsvärmen utan du kan också få ut värme till hela huset och till tappvarmvattet. Det går att ansluta den vattenmantlade braskaminen på två olika sätt till husets värmesystem. Det mest energismarta är att göra det via en ackumulatortank som
lagrar energin för både husets uppvärmning och tappvarmvatten.
Vill man inte investera i en tank går det även att ansluta kaminen
direkt mot husets vattenburna värmesystem.